Həyat və yaradıcılığı

Azərbaycanın dahi bəstəkarı Fikrət Əmirov

Fikrət Əmirov

Görkəmli Azərbaycan bəstəkarı, SSRİ xalq artisti, SSRİ dövlət mükafatı laureatı, Sosialist Əməyi Qəhrəmanı.

Azərbaycan SSR dövlət mükafatı laureatı.

Redaktor: Tahir Balıyev  Dizayner: Elnur Salayev