Həyat və yaradıcılığı

Azərbaycanın dahi bəstəkarı Fikrət Əmirov

Redaktor: Tahir Balıyev  Dizayner: Elnur Salayev

20 fevral 1984-cü il, Bakı şəhəri