top of page

Həyat və yaradıcılığı

Azərbaycanın dahi bəstəkarı Fikrət Əmirov

Operalar

"Ulduz" (1948)

"Sevil" (1953)

Baletlər

"Şur (simfonik mugam)" (1968) - xoreqorafik novella

"Nəsimi dastanı" (1973)

"Xəzəri fəth edənlər" (1975) vokal-xoreoqrafik poema

"Min bir gecə" (1979)

"Nizami (simfoniya)" (1984)

Operettalar

"Ürəkçalanlar" (1943)

"Xoş xəbər" (1945)

"Gözün aydın" (1946)

Orkestr üçün bəstələr

Kamera əsərlər

Uşaq mahnıları

Kitablar

Redaktor: Tahir Balıyev  Dizayner: Elnur Salayev

new logo orange white.png
bottom of page