top of page

Həyat və yaradıcılığı

Azərbaycanın dahi bəstəkarı Fikrət Əmirov

Sosialist Əməyi Qəhrəmanı

SSRİ xalq artisti

Stalin mükafatı

Lenin ordeni

Qırmızı Əmək

Bayrağı ordeni

SSRİ Dövlət mükafatı

Azərbaycan SSR

Dövlət mükafatı

Redaktor: Tahir Balıyev  Dizayner: Elnur Salayev

new logo orange white.png
bottom of page