Həyat və yaradıcılığı

Azərbaycanın dahi bəstəkarı Fikrət Əmirov

Sosialist Əməyi Qəhrəmanı

SSRİ xalq artisti

Stalin mükafatı

Lenin ordeni

Qırmızı Əmək

Bayrağı ordeni

SSRİ Dövlət mükafatı

Azərbaycan SSR

Dövlət mükafatı

Redaktor: Tahir Balıyev  Dizayner: Elnur Salayev