Həyat və yaradıcılığı

Azərbaycanın dahi bəstəkarı Fikrət Əmirov

Kürd Afşarı - Fikrət Əmirov
00:00 / 00:00
"Shur" Simfonik muğam - Fikrət Əmirov
00:00 / 00:00
"Qarabağ inciləri" - Fikrət Əmirov
00:00 / 00:00
"Toccata" - Fikrət Əmirov
00:00 / 00:00
Bağdad bazarı -"1001 gecə" baleti - Fikrət Əmirov
00:00 / 00:00
"Azerbaijan Capriccio" - Fikrət Əmirov
00:00 / 00:00
"Mən səni araram" - Fikrət Əmirov
00:00 / 00:00
Bahar gəlir - Fikrət Əmirov
00:00 / 00:00

Redaktor: Tahir Balıyev  Dizayner: Elnur Salayev