Həyat və yaradıcılığı

Azərbaycanın dahi bəstəkarı Fikrət Əmirov

Redaktor: Tahir Balıyev  Dizayner: Elnur Salayev

Fikrət Məşədi Cəmil oğlu Əmirov