AZƏRBAYCANDA İCBARİ TİBBİ

SIĞORTANIN SXEMİ

Tibbi sığorta haqqında infoqrafikamızda icbari tibbi sığortanın bütün detallarını ətraflı izah etməyə çalışacağıq.

Onlarla tanış olmaq üçün aşağıdakı sualların üzərinə basın.

Xidmətlər zərfində təminata alınmayan tibbi xidmətlərdən istifadə edən şəxslər həkimlərin və tibbi personalın xidmət haqlarını öz vəsaiti hesabına ödəməlidir.

Redaktor: Xalid Məmmədov  Dizayner: Elnur Salayev

Mənbə: www.its.gov.az