top of page

İşsizlikdən Sığorta Fondu fəaliyyətə başlayıb - Bu ildən


Bu ildən Azərbaycanda ilk dəfə olaraq İşsizlikdən Sığorta Fondu fəaliyyətə başlayıb.

“İşsizlikdən sığorta haqqında” qanunda işsizlikdən sığorta üzrə işçinin əməkhaqqının 0,5, sığortaedən tərəfindən isə hesablanmış əməyin ödənişi fondunun da bir o qədər sığorta haqqının ödənilməsi nəzərdə tutulur. Qanunda sığorta ödənişinin 3 növü - əsas sığorta ödənişi, sığorta ödənişinə əlavə və minimum sığorta ödənişi müəyyən edilib. Qanunda sığorta ödənişi sığorta stajından asılı olaraq onun itirilmiş orta aylıq əməkhaqqının məbləğinə müəyyən faiz dərəcələri tətbiq olunmaqla hesablanır. Başqa sözlə, işçinin sığorta stajı 3 ildən 5 ilə qədər olduqda onun itirilmiş orta aylıq əməkhaqqının məbləğinin 50%-i, sığorta stajı 5 ildən 10 ilə qədər olduqda 55%, sığorta stajı 10 ildən yuxarı olduqda 60% məbləğində işsizliyə görə aylıq sığorta ödənişi veriləcək. Qeyd edək ki, bu ilin dövlət büdcəsində ilk dəfə olaraq “İşsizlikdən sığorta haqqında” qanunun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar fəaliyyətə başlayacaq bu sistemdə dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlar üzrə sığortaedənin payının maliyyələşdirilməsi ilə bağlı vəsait proqnozlaşdırılıb. Aparılmış hesablamalara uyğun olaraq, 2018-ci il üçün İşsizlikdən Sığorta Fondunun işəgötürən və işçi arasında paritet bölgü əsasında əməkhaqlarının 1 faizi hesabı ilə müəyyənləşdirilən sığorta haqlarından formalaşan büdcə gəlirləri 89 mln manat məbləğində, o cümlədən büdcə sektoru üzrə 35,4 milyon manat, qeyri-büdcə sektoru üzrə 53,6 milyon manat məbləğində proqnozlaşdırılır. 2018-ci ildə İşsizlikdən Sığorta Fondunun 89 milyon manat məbləğində nəzərdə tutulan xərclərinin 37,6 faizini və ya 33,5 milyon manatını işsizliyə görə sığorta ödənişləri təşkil edəcək ki, bu da cari ildə bu məqsədlər üçün nəzərdə tutulmuş vəsaitin həcmindən 1,9 dəfə çoxdur. Xərclərin 40,2 faizi və ya 35,8 milyon manatı həcmində proqnozlaşdırılan özünüməşğulluq tədbirləri hazırda Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən bu sahədə həyata keçirilən sosial proqramın əhəmiyyətli şəkildə genişləndirilməsinə və il ərzində əlavə olaraq 8 minə yaxın ailənin bu proqramla əhatə olunmasına şərait yaradacaq. “İşsizlikdən Sığorta Fondunun xərclərinin 6,8 faizi və ya 6 milyon manatı peşə hazırlığı və əlavə təhsil, ictimai işlərin təşkili və digər aktiv əmək bazarı tədbirləri üçün nəzərdə tutulub ki, bu da 2017-ci illə müqayisədə 3,7 dəfə çoxdur. Məşğulluq orqanlarının saxlanılması xərcləri cari illə müqayisədə 1,7 dəfə artaraq İşsizlikdən Sığorta Fondunun xərclərinin 15,4 faizini və ya 13,7 milyon manat təşkil edəcək.

bottom of page