PRESS NEWS AZERBAIJAN

HEYDƏR ƏLİYEVDƏN MÖHTƏRƏM PREZİDENTİMİZ CƏNAB İLHAM ƏLİYEVƏ MURACİYYƏT :

01.04.2018

 

HEYDƏR ƏLİYEVDƏN MÖHTƏRƏM PREZİDENTİMİZ CƏNAB İLHAM ƏLİYEVƏ MURACİYYƏT :


Möhtərəm Prezidentimiz Cənab İlham Əliyev!

 

 

Biz xarici dövlətlərdə yaşayan və tələbə aspirant kimi təhsil alan gənclər, sizin xalqımız qarşısında çıxışınızı və biz gələcək nəsilə qiymətli tövsiyyələrinizi diqqətlə dinləyirik. Sizə, ailəmiz üçün cox əhəmiyyəli olan, eyni zamanda böyük narahatçılıq törədən bir vacib məsələ ilə bağlı müraciət etməyə məcbur olmuşuq. 

 

Biz xaricdə təhsil alan tələbələr, Sizin çıxışlarınızdakı məsləhətləri qəbul edir və bir örnək olaraq ona əməl edirik. Çıxışınızda göstərmisiniz ki, dövlətimizdə, gündəlik işinizdə məmur özbaşnılığı bağlı neqativ hallar bərədə mənə məlumat verin. Yazın, email-ə, yazılı məktub göndərin, məndən tələb edin. Mən öz tərəfimdən tədbir görərəm.

 

Biz, xarici dövlətdə təhsil alan tələbələr - üç qardaş: mən Heydər Əliyev, qardaşlarım Cavanşir Əliyev və Ağalar Əliyev bu müraciətimizi yazılı şəkildə göndərməklə,Sizinlə görüşmək xahişimizin oduğunu bildirmək istəyirik.

 

Görüşməyimizin yeganə səbəbi bundan ibarətdir ki, atamız Məmməd Əliyev siz tərəfdən imzalanmış 3-cü zəmanət məktubu ilə Dövlət Neft Şirkətindən bir başa Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğunun Mərkəzi aparatına, müstəsna hall kimi, 36 yaşında, şöbə prokuroru təyin edilmişdir.

 

Lakin bir müddət sonra, onun Azərbaycan prokurorluğunda indiyənə kimi qüsursuz, korrupsiyadan, rüşvətdən uzaq, Heydər Əliyev irsinə və Sizə daima sadiq bir prokuror kimi işləməsini nəzərə almadan, Baş Prokurorluğunun rəhbərliyi tərəfindən qısqanclığın qurbanı olaraq, təhtid, təqib, təzyiqlərə məruz qalıb, heç bir səbəb göstərilmədən Bakı şəhər prokurorluğuna şöbə prokuroru, yəni aşağı vəzifəyə təyin edilərək, 300 azn maaşı keçirilmişdir..

 

Bununla da ona ilk psixoloji zərbə vurumuşdur. Həttda məzuniyyətdə olduğu müddətdə rəhbərlik çaşqınlıq içində qalıb ona əsassız töhmət verilmişdir. Hansıki, bir ay öncə PA İdarə rəisi Şahin Əliyevə təqdim etdiyi sübutlar əsasında Atestasiya komisiyası önə çəkilərək Sizin sərəncamınızla Prokurorluğun Tədris mərkəzində qeyri qanuni paralel fəaliyyət göstərən imtahan komisiyasının ləğv olunmasıdır.

 

Cənab Prezident ! Azərbaycan gəncliyinə nümunə olan qardaşlarımla birgə 11 aprel prezident seçkiləri ərəfəsində istər İsraildə, istər Kanadada, istər Fransada, istər Moskvada olarkən yalnız Heydər Əliyev irsinin təbliği ilə məşğuluq. Qarşıdan gələn prezident seçkiləri ərəfəsində də bütün xaricdə yaşayan azərbaycanlı tələbələrin, bir könüllü təbliğatçınız kimi,

11-i tarixində, Cənab Prezident ,Sizə səs verməyə hazırlaşırıq.

Biz öz prezidentimizi artıq seçmişik. O Ulu Öndırin varisi İlham Əliyevdir!!!

 

Məmməd Əliyev kimdir?
1972-ci ildə Azərbaycan Respublikasının partiya komitəsinin birinci katibi olmuş Heydər Əliyev - Ulu Öndərimiz Xanbulançay dəryaçəsində görüşündən çayka maşını ilə qayıdarkən, o maşını saxlatdıraraq, yol kənarında düzülmüş onu qarşılamağa gəlmiş şagirdlər, tələbələrlə görüşmək qərarına gəlir. Onun ilk görüşdüyü şagird, atam Məmməd Əliyev olur. Bu sevindirici anda, 8 yaşlı atam Məmməd Əliyevə Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevə həmişə ya