top of page
frames brush10.png

TAHİR SALAHOV

DÜNYA ŞÖHRƏTLİ AZƏRBAYCANLI RƏSSAM

Redaktor: Tahir Balıyev  Dizayner: Elnur Salayev

Tahir Salahov –

sovet, Azərbaycan və Rusiya rəssamı, pedaqoq, professor.

 

1979-cü ildən SSRİ Rəssamlıq akademiyası Rəyasət Heyətinin üzvü olub, 1997-ci ildən Rusiya Rəssamlıq akademiyasının vitse-prezidenti olub.

banner-9.png
banner-10.png
bottom of page